Sodu nadsiarczan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2S2O8
M (g/mol): 238,10
CAS: 7775-27-1
WE: 231-892-1
       
Wyczyść

Sodium persulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g
7. 750 g
8. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2S2O8
2. Synonimy di-sodu nadtlenosiarczan
3. M (g/mol) 238,10
4. CAS 7775-27-1
5. WE 231-892-1
6. H 272, 302, 315, 317, 319, 334, 335
7. P 210, 280, 302+352, 305+351+338
8. RID/ADR 5.1, III
9. UN 1505

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 3,5 – 3,8 (100 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C około 180 (rozkład termiczny)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 2,40 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 1150 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 556 g/l (20°C), 680 g/l (60°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,002 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
4. Mangan (Mn) max. 0,0001 %
5. Tlen aktywny min. 6,65 %
6. Woda max. 0,08 %
Shopping Cart