Sodu mrówczan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HCOONa
M (g/mol): 68,01
CAS: 141-53-7
WE: 205-488-0
 
Wyczyść

Sodium formate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HCOONa
2. Synonimy kwasu mrówkowego sól sodowa
3. M (g/mol) 68,01
4. CAS 141-53-7
5. WE 205-488-0
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 7,0 – 8,5 (50 g/l H2O, 25°C)
5. Temperatura topnienia °C 255
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C rozkład termiczny 440
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,92 (20°C)
12. Ciężar nasypowy 635 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 550 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,025 %
3. pH (5%, 20°C) 7,0 – 8,5
4. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
5. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,002 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
7. Magnez (Mg) max. 0,005 %
8. Wapń (Ca) max. 0,005 %
9. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
10. Kwasy (j. HCOOH) max. 0,1 %
Shopping Cart