Sodu molibdenian 2 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2MoO4 * 2H2O
M (g/mol): 241,95
CAS: 10102-40-6
WE: 231-551-7
 
Wyczyść

Sodium molybdate dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 75 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg
7. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2MoO4 * 2H2O
2. M (g/mol) 241,95
3. CAS 10102-40-6
4. WE 231-551-7
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 7,9 – 10,3 (50 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 3,28 (20°C)
12. Ciężar nasypowy ~1000 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 560 g/l (0°C), 1150 g/l (100°C), 840 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. pH (5%, 20°C) 7 – 10,5
4. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
5. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
7. Magnez (Mg) max. 0,001 %
8. Wapń (Ca) max. 0,001 %
9. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
10. Cynk (Zn) max. 0,0005 %
11. Miedź (Cu) max. 0,0005 %
12. Potas (K) max. 0,05 %
13. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub krystaliczny proszek
14. Ołów (Pb) max. 0,0005 %
15. Fosforany (j. P2O5) max. 0,001 %
16. Sole amonowe (NH4) max. 0,001 %
17. Chrom (Cr) max. 0,005 %
18. Kadm (Cd) max. 0,0005 %
19. Kobalt (Co) max. 0,0005 %
20. Mangan (Mn) max. 0,0005 %
21. Nikiel (Ni) max. 0,0005 %
Shopping Cart