Sodu diwodorofosforan 1 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaH2PO4 · H2O
M (g/mol): 138,00
CAS: 10049-21-5
WE: 231-449-2
 
Wyczyść

Sodium phosphate monobasic monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaH2PO4 · H2O
2. Synonimy sodowy fosforan I zasadowy bezwodny, sodu bifosforan
3. M (g/mol) 138,00
4. CAS 10049-21-5
5. WE 231-449-2
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały do bezbarwnego
3. Zapach bez zapachu
4. pH 4,1-4,5 (50 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C ok. 100 (rozkład)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 2,04 (20°C)
12. Ciężar nasypowy ok. 880 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 850 g/l (10°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. pH (5%, 20°C) 4,0 – 4,5
4. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
5. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,005 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
7. Arsen (As) max. 0,0005 %
8. Magnez (Mg) max. 0,005 %
9. Wapń (Ca) max. 0,01 %
10. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
11. Azot ogólny (N) max. 0,005 %
Shopping Cart