Sodu dichromian cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2Cr2O7
M( g/mol): 262,00
CAS: 10588-01-9
WE: 234-190-3
           
Wyczyść

Sodium dichromate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 500 g
4. 750 g
5. 1 kg
6. 50 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2Cr2O7
2. Synonimy dichromian (VI) sodu, dwuchromian sodu
3. M( g/mol) 262,00
4. CAS 10588-01-9
5. H 272, 301, 312, 314, 317, 330, 330, 334, 340, 350, 360FD, 372, 410
6. P 201, 273, 280, 301+330+331, 302+352, 304+340, 305+351+338,
7. RID/ADR 6.1 (5.1), I
8. UN 3086
9. WE 234-190-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor pomarańczowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 357
5. Temperatura wrzenia °C 400 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,5
11. Rozpuszczalność w wodzie 236 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH ok. 3,5 (100 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,004 %
4. Wapń (Ca) max. 0,004 %
5. Ołów (Pb) max. 0,01 %
6. Miedź (Cu) max. 0,002 %
7. Wygląd zewnętrzny pomarańczowoczerwony proszek
8. Chlorki (Cl) max. 0,004 %
9. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
10. Glin (Al) max. 0,004 %
11. Substancje strącalne amoniakiem max. 0,01 %
Shopping Cart