Sodu dichromian 2 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2Cr2O7 *2H2O
M( g/mol): 298,00
CAS: 7789-12-0
WE: 234-190-3
         
Wyczyść

Sodium dichromate dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 500 g
4. 750 g
5. 1 kg
6. 50 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2Cr2O7 *2H2O
2. Synonimy dichromian (VI) sodu, dwuchromian sodu
3. M( g/mol) 298,00
4. CAS 7789-12-0
5. H 272, 301, 312, 314, 317, 330, 330, 334, 340, 350, 360FD, 372, 410
6. P 201, 273, 280, 301+330+331, 302+352, 304+340, 305+351+338,
7. RID/ADR 6.1 (5.1), I
8. UN 3086
9. WE 234-190-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor pomarańczowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C rozkład > 400
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,52
11. Rozpuszczalność w wodzie 1800 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 1200 kg/m3
14. pH ok. 3,5 (100 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,5 – 100,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
4. Wapń (Ca) max. 0,002 %
5. Ołów (Pb) max. 0,005 %
6. Miedź (Cu) max. 0,001 %
7. Wygląd zewnętrzny żółtopomarańczowe lub ciemnoczerwone kryształy
8. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
9. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
10. Glin (Al) max. 0,002 %
11. Substancje strącalne amoniakiem max. 0,005 %
Shopping Cart