Sodu chlorek cz. d. a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaCl
M( g/mol): 58,44
CAS: 7647-14-5
WE: 231-598-3
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 20 kg
12. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaCl
2. M( g/mol) 58,44
3. CAS 7647-14-5
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-598-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 800
5. Temperatura wrzenia °C 1461
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1,3 hPa (865°C)
10. Gęstość g/cm3 2,16g/cm3
11. Rozpuszczalność w wodzie 360 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1140kg/m3
14. pH 5,0-8,0 (100 g/l H2O w 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,9%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005%
4. pH 5,0-8,0 (5%, 20°C)
5. Azot całkowity (N) max. 0,001%
6. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005%
7. Potas (K) max 0,03%
8. Wapń (Ca) max. 0,004%
9. Magnez (Mg) max. 0,002
10. Arsen (As) max. 0,00005%
11. Siarczany (SO4) max 0,003%
12. Bar (Ba) max. 0,003%
13. Straty po prażeniu max. 0,1%
14. Jodki (I) max. 0,008%
Shopping Cart