Sodu bromek cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaBr
M( g/mol): 102,9
CAS: 7647-15-6
WE: 231-599-9
 
Wyczyść

Sodium bromide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaBr
2. M( g/mol) 102,9
3. CAS 7647-15-6
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-599-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 755, (800°C-rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C 1390
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1,3 hPa (806°C)
10. Gęstość g/cm3 3,2 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 905 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol 22 g/l
13. Ciężar nasypowy około 1400 kg/m3
14. pH 5,0-7,0 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002 %
5. Wapń (Ca) max. 0,002 %
6. Magnez (Mg) max. 0,001 %
7. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
8. Chlorki (Cl) max. 0,2 %
9. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
10. Bar (Ba) max. 0,002 %
11. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
12. Bromiany (BrO3) max. 0,001 %
13. Jodki (I) max. 0,05 %
14. Odczyn roztworu wodnego wg przepisu
Shopping Cart