Skrobia rozpuszczalna cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (C6H10O5)n
M( g/mol): (162,1)n
CAS: 9005-84-9
WE: 232-679-6
 
Wyczyść

Strach, soluble

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g
7. 750 g
8. 1 kg
9. 2 kg
10. 5 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (C6H10O5)n
2. M( g/mol) (162,1)n
3. CAS 9005-84-9
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 232-679-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 256 – 258
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 50 g/l (90°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 280 kg/m3
14. pH 5,0 – 7,5 (20 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. pH 5,5 – 6,5 (2%, 20°C)
2. Straty po suszeniu max. 15 %
3. Wygląd zewnętrzny biały lub lekko kremowy drobny proszek
4. Pozostałość po prażeniu max. 0,7 %
5. Rozpuszczalność w wodzie wg przepisu
6. Czułość wg przepisu
Shopping Cart