Sacharoza cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C12H22O11
M( g/mol): 342,3
CAS: 57-50-1
WE: 200-334-9
 
Wyczyść

Sucrose

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 20 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C12H22O11
2. Synonimy cukier trzcinowy, cukier buraczany
3. M( g/mol) 342,3
4. CAS 57-50-1
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 200-334-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały do bezbarwnego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 189 – 191
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 1970 g/l (15°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) -3,67 (obl.)
14. Ciężar nasypowy około 800 – 900 kg/m3
15. pH 5,5 – 7

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,8 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,003 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0002 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002 %
5. Wapń (Ca) max. 0,002 %
6. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały proszek
7. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
8. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
9. Pozostałość po prażeniu max. 0,01 %
10. Kwasy (j. kwas benzoesowy) max. 0,008 %
11. Skręcalność właściwa min. 66,4° (20°C, 10%, H2O)
12. Bar (Ba) max. 0,002 %
Shopping Cart