Rtęci (II) siarczan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HgSO4
M( g/mol): 296,65
CAS: 7783-35-9
WE: 231-992-5
       
Wyczyść

Mercury (II) sulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 75 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 5 g
6. 10 g
7. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HgSO4
2. M( g/mol) 296,65
3. CAS 7783-35-9
4. H 301, 310, 330, 373, 410
5. P 273, 280, 302+352, 304+340, 309, 310
6. RID/ADR 6.1, II
7. UN 1645
8. WE 231-992-5

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bezwonny
4. Temperatura topnienia °C >450 z rozkładem
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 6,47 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozkład
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy ok. 670 kg/m3
14. pH ok. 1 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
3. Ołów (Pb) max. 0,005 %
4. Miedź (Cu) max. 0,005 %
5. Wygląd zewnętrzny białe lub białoszare kryształy lub proszek
6. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
7. Nikiel (Ni) max. 0,005 %
8. Rtęć (Hg) max. 0,2 %
Shopping Cart