Rodamina

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C28H31ClN2O3
M( g/mol): 479,02
CAS: 81-88-9
WE: 201-383-9
   
Wyczyść

Rhodamine B

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C28H31ClN2O3
2. Synonimy czteroetylorodamina, róż brylantowy B
3. M( g/mol) 479,02
4. CAS 81-88-9
5. H 318, 412
6. P 260, 273, 280, 305+351+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 201-383-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czerwony
3. Zapach prawie bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 199 – 201
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,31 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 34 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol (20°C)
13. Ciężar nasypowy około 240 kg/m3
14. pH ok. 2 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Straty po suszeniu max. 5,0 %
2. Wygląd zewnętrzny zielone kryształy lub czerwonofiletowy proszek
3. Rozpuszczalność w wodzie wg przepisu
4. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
Shopping Cart