Rezorcyna cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H4(OH)2
M( g/mol): 110,11
CAS: 108-46-3
WE: 203-585-2
     
Wyczyść

Resorcinol

Informacje handlowe

L.p. Wielkość naważki
1. 5g
2. 10g
3. 25g
4. 50g
5. 100g
6. 250g
7. 500g
8. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H4(OH)2
2. Synonimy 1,3-dihydroksybenzen, rezorcynol
3. M( g/mol) 110,11
4. CAS 108-46-3
5. H 301
6. P 301+310
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2876
9. WE 203-585-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach nieprzyjemny
4. Temperatura topnienia °C 110
5. Temperatura wrzenia °C 281
6. Temperatura samozapłonu °C 605
7. Temperatura zapłonu °C 127
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary 0,1 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,28 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1000 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. Ciężar nasypowy około 600 – 700 kg/m3
14. pH ok. 4 – 6 (100 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,05 %
3. Wygląd zewnętrzny bezbarwne lub różowe kryształy
4. Wolne kwasy (H2SO4) wg przepisu
5. Pozostałość po prażeniu max. 0,1%
6. Temperatura topnienia 109 – 111°C
7. Direzorcyna i fenol wg przepisu
Shopping Cart