Potasu wodorowęglan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KHCO3
M( g/mol): 100,12
CAS: 298-14-6
WE: 206-059-0
 
Wyczyść

Potassium bicarbonate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KHCO3
2. Synonimy potasu węglan kwaśny, potasu bikarbonat
3. M( g/mol) 100,12
4. CAS 298-14-6
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 206-059-0

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C >292 (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary brak danych
8. Gęstość g/cm3 2,17 (20°C)
9. Rozpuszczalność w wodzie 333 g/l (20°C)
10. Ciężar nasypowy ok. 900 kg/m3

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
5. Wygląd zewnętrzny bezbarwne, przezroczyste kryształy lub biały proszek
6. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
7. Fosforany (PO4) max. 0,002 %
8. Arsen (As) max. 0,0004 %
9. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
10. Glin (Al) max. 0,002 %
11. Azot ogólny (N) max. 0,003 %
12. Potasu węglan (K2CO3) wg przepisu
Shopping Cart