Potasu wodorotlenek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KOH
M( g/mol): 56,11
CAS: 1310-58-3
WE: 215-181-3
     
Wyczyść

Potassium hydroxide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 500 g
4. 750 g
5. 1 kg
6. 5 kg
7. 10 kg
8. 15 kg
9. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KOH
2. Synonimy potaż żrący, potaż kaustyczny
3. M( g/mol) 56,11
4. CAS 1310-58-3
5. H 290, 302, 314
6. P 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
7. RID/ADR 8, II
8. UN 1813
9. WE 215-181-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma higroskopijne ciało stałe, rozpływające się pod wpływem wilgoci
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 361
5. Temperatura wrzenia °C 1320
6. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary 1 hPa (719°C)
8. Gęstość g/cm3 2,044 (20°C)
9. Rozpuszczalność w wodzie 528 g/l (20°C)
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholu etylowym, glicerynie, nie rozpuszcza się w eterze etylowym, acetonie, ciekłym amoniaku
11. Ciężar nasypowy brak danych
12. pH ok. 13,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 85,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
4. Wapń (Ca) max. 0,003 %
5. Wygląd zewnętrzny białe lub prawie białe granulki lub płatki
6. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
7. Węglany (CO3) max. 1,5 %
8. Fosforany (PO4) max. 0,003 %
9. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
10. Glin (Al) max. 0,01 %
11. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
12. Krzemu ditlenek (SiO2) max. 0,01 %
Shopping Cart