Potasu wodorosiarczan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KHSO4
M( g/mol): 136,17
CAS: 7646-93-7
WE: 231-594-1
     
Wyczyść

Potassium bisulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KHSO4
2. Synonimy potasu siarczan kwaśny
3. M( g/mol) 136,17
4. CAS 7646-93-7
5. H 314, 335
6. P 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
7. RID/ADR 8, II
8. UN 2509
9. WE 231-594-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 195 (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,24
11. Rozpuszczalność w wodzie 490 g/l (20°C) z wydzieleniem ciepła
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 1140 kg/m3
14. pH około 1 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 96 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
5. Sód (Na) max. 0,02 %
6. Wapń (Ca) max. 0,002 %
7. Magnez (Mg) max. 0,0005 %
8. Wygląd zewnętrzny bezbarwne, przezroczyste kryształy
9. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
10. Fosforany (PO4) max. 0,001 %
11. Glin (Al) max. 0,002 %
12. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
Shopping Cart