Potasu sodu winian 4 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H4KNaO6 * 4H2O
M( g/mol): 282,23
CAS: 6381-59-5
WE: 205-698-2
 
Wyczyść

Potassium sodium tartrate tetrahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg
10. 20 kg
11. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H4KNaO6 * 4H2O
2. Synonimy potasowo-sodowy winian czterowodny
3. M( g/mol) 282,23
4. CAS 6381-59-5
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 205-698-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 70 – 80
5. Temperatura wrzenia °C 100 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 630 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1000 kg/m3
14. pH 7,0-8,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 98,5 – 103,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
4. pH 7,0 – 8,5
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
6. Wapń (Ca) max. 0,005 %
7. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały proszek
8. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
9. Sole amonowe (NH4) max. 0,005 %
10. Siarczany (SO4) max. 0,05 %
11. Substancje redukujące (j. H3PO3) wg przepisu
Shopping Cart