Potasu siarczan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2SO4
M( g/mol): 174,27
CAS: 7778-80-5
WE: 231-915-5
 
Wyczyść

Potassium sulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg
10. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K2SO4
2. M( g/mol) 174,27
3. CAS 7778-80-5
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-915-5

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 1069
5. Temperatura wrzenia °C 1689
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,66
11. Rozpuszczalność w wodzie 110 g/l (20°C), 240 (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 1400 kg/m3
14. pH 5,5 – 7,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
5. Sód (Na) max. 0,15 %
6. Wapń (Ca) max. 0,001 %
7. Kadm (Cd) max. 0,005 %
8. Cynk (Zn) max. 0,005 %
9. Magnez (Mg) max. 0,005 %
10. Miedź (Cu) max. 0,005 %
11. Wygląd zewnętrzny białe lub bezbarwne, przezroczyste kryształy
12. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
13. Arsen (As) max. 0,0002 %
Shopping Cart