Potasu rodanek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KSCN
M( g/mol): 97,18
CAS: 333-20-0
WE: 206-370-1
   
Wyczyść

Potassium thiocyanate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KSCN
2. Synonimy potasu tiocyjanian
3. M( g/mol) 97,18
4. CAS 333-20-0
5. H 302, 312, 332, 412, EUH032
6. P 273, 280,302+352
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 206-370-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 173
5. Temperatura wrzenia °C rozkład w 500
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary <1 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,89 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 2230 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol, aceton
13. Ciężar nasypowy około 750 – 1000 kg/m3
14. pH 5,3-8,7 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
5. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
6. Chlorki (Cl) max. 0,02 %
7. Siarczany (SO4) max. 0,05 %
Shopping Cart