Potasu pirosiarczyn cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2S2O5
M( g/mol): 222,33
CAS: 16731-55-8
WE: 240-795-3
     
Wyczyść

Potassium disulfite

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 2 kg
9. 5 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K2S2O5
2. Synonimy potasu dwusiarczyn
3. M( g/mol) 222,33
4. CAS 16731-55-8
5. H 318, 335, EUH031
6. P 280, 305+351+338, 313
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 240-795-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny/biały
3. Zapach nieco ostry
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary ok. 335 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 2,24 (25°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 450 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych w etanolu – nie rozpuszcza się
13. log P(o/w) -4,0
14. Ciężar nasypowy 1000 – 1200 kg/m3
15. pH ok. 3,5 – 5,0 (400 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 96,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Ołów (Pb) max. 0,001 %
5. Miedź (Cu) max. 0,001 %
6. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
7. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
8. Fosforany (PO4) max. 0,0002 %
9. Arsen (As) max. 0,0001 %
10. Nikiel (Ni) max. 0,001 %
Shopping Cart