Potasu pirosiarczan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2S2O7
M( g/mol): 254,32
CAS: 7790-62-7
WE: 232-216-8
 
Wyczyść

Potassium disulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 75 g
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g
8. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K2S2O7
2. Synonimy potasu disiarczan
3. M( g/mol) 254,32
4. CAS 7790-62-7
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 232-216-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około 325
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,28 (25°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 25,4 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 830 kg/m3
14. pH około 0,8 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 97,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
4. Sód (Na) max. 0,01 %
5. Wapń (Ca) max. 0,003 %
6. Magnez (Mg) max. 0,0005 %
7. Wygląd zewnętrzny bezbarwne, przezroczyste kryształy
8. Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
9. Fosforany (PO4) max. 0,001 %
10. Glin (Al) max. 0,001 %
11. Azot ogólny (N) max. 0,002 %
Shopping Cart