Potasu octan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3COOK
M( g/mol): 98,15
CAS: 127-08-2
WE: 204-822-2
 
Wyczyść

Potassium acetate

Informacje handlowe

Potassium acetate

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3COOK
2. M( g/mol) 98,15
3. CAS 127-08-2
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 204-822-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny/biały
3. Zapach słaby kwasu octowego
4. Temperatura topnienia °C 292
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C >250
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,57 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 2530 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych w etanolu – bez ograniczeń , w eterze – nie rozpuszcza się
13. Ciężar nasypowy około 500 kg/m3
14. pH 7,0-9,0(50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 % (w preparacie wysuszonym)
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. pH 7,0 – 9,0
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
6. Sód (Na) max. 0,5 %
7. Wapń (Ca) max. 0,005 %
8. Magnez (Mg) max. 0,003 %
9. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy
10. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
11. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
12. Substancje redukujace KMnO4 max. 0,05 %
13. Woda max. 5,0 %
Shopping Cart