Potasu jodek cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KI
M( g/mol): 166,01
CAS: 7681-11-0
WE: 231-659-4
 
Wyczyść

Potassium iodide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 2 kg
9. 5 kg
10. 10 kg
11. 15 kg
12. 20 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KI
2. M( g/mol) 166,01
3. CAS 7681-11-0
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-659-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 686
5. Temperatura wrzenia °C 1330
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 3,13 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1430 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) 0,04 (obl.)
14. Ciężar nasypowy około 1500 kg/m3
15. pH ok. 6,9 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 % (w przeliczeniu na substancję wysuszoną)
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0003 %
4. pH 6,0 – 8,0
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
6. Sód (Na) max. 0,05 %
7. Wapń (Ca) max. 0,001 %
8. Magnez (Mg) max. 0,001 %
9. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy
10. Arsen (As) max. 0,00001 %
11. Siarczany (SO4) max. 0,001 %
12. Wilgoć max. 0,1 %
13. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
14. Jodany (JO3) max. 0,0003 %
15. Chlorki i bromki (j. Cl) max. 0,01 %
16. Jodany i jod (IO3) max. 0,001 %
Shopping Cart