Potasu heksahydroksyantymonian (V) cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KSb(OH)6
M( g/mol): 262,90
CAS: 12208-13-8
WE: 235-387-7
     
Wyczyść

Potassium hexahydroxoantimonate (V)

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KSb(OH)6
2. M( g/mol) 262,90
3. CAS 12208-13-8
4. H 302, 332, 411
5. P 273
6. RID/ADR 6.1, III
7. UN 1549
8. WE 235-387-7

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 20 g/l (20°C), 110 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol – prawie nei rozpuszczalny (20°C)
13. Ciężar nasypowy około 1200 kg/m3
14. pH 7,5 – 9,0 (20 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. pH 7,5 – 11
2. Sód (Na) max. 0,3 %
3. Ołów (Pb) max. 0,01 %
Shopping Cart