Potasu fluorek 2 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KF *2H2O
M( g/mol): 94,13
CAS: 13455-21-5
WE: 232-151-5
   
Wyczyść

Potassium fluoride dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KF *2H2O
2. M( g/mol) 94,13
3. CAS 13455-21-5
4. H 301, 311, 331
5. P 280, 302+352, 304+340
6. RID/ADR 6.1, III
7. UN 1812
8. WE 232-151-5

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 41
5. Temperatura wrzenia °C 156
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,454 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 3493 g/l (18°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH alkaliczne

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
5. Wygląd zewnętrzny bezbarwne, przezroczyste kryształy
6. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
7. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
8. Krzem (Si) max. 0,01 %
9. Wolne zasady (j. KOH) max.0,1%
10. Wolne kwasy (j. HF) max. 0,1%
Shopping Cart