Potasu diwodorofosforan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KH2PO4
M( g/mol): 136,09
CAS: 7778-77-0
WE: 231-913-4
 
Wyczyść

Potassium phosphate monobasic

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KH2PO4
2. Synonimy potasu fosforan I zasadowy, potasu bifosforan
3. M( g/mol) 136,09
4. CAS 7778-77-0
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 231-913-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 253 rozkład
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,34 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 27 g/l (25°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 800 – 1000 kg/m3
14. pH 4,1-4,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. pH 4,3 – 4,6
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
6. Sód (Na) max. 0,02 %
7. Straty po suszeniu max. 0,2 %
8. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy
9. Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
10. Arsen (As) max. 0,0001 %
11. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
12. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
Shopping Cart