Potasu dichromian cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2Cr2O7
M( g/mol): 294,19
CAS: 7778-50-9
WE: 231-906-6
         
Wyczyść

Potassium dichromate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K2Cr2O7
2. Synonimy dwuchromian potasu
3. M( g/mol) 294,19
4. CAS 7778-50-9
5. H 272, 301, 314, 317, 330, 334, 340, 350, 360FD, 372, 410
6. P 201, 280, 301+330+331, 304+340, 305+351+338, 308+313
7. RID/ADR 6.1 (5.1), III
8. UN 3086
9. WE 231-906-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor pomarańczowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 398
5. Temperatura wrzenia °C 500, rozkład
6. Temperatura samozapłonu °C substancja niepalna
7. Temperatura zapłonu °C substancja niepalna
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie tworzy mieszanin wybuchowych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,69 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 120 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1300 kg/m3
14. pH około 4 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Wapń (Ca) max. 0,01 %
4. Wygląd zewnętrzny pomarańczowe kryształy
5. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,05 %
7. Substancje strącalne NH4OH max. 0,02 %
Shopping Cart