Potasu dichromian 10%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2Cr2O7
M( g/mol): 294,19
CAS: 7778-50-9
WE: 231-906-6
           
Wyczyść

Potassium dichromate solution 10%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l
5. 5 l

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor pomarańczowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,0703 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH około 4 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 10,0 ± 0,5 %
2. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,0703
Shopping Cart