Potasu chromian cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2CrO4
M( g/mol): 194,19
CAS: 7789-00-6
WE: 232-140-5
       
Wyczyść

Potassium chromate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K2CrO4
2. Synonimy chromian (VI) potasu
3. M( g/mol) 194,19
4. CAS 7789-00-6
5. H 315, 317, 319, 335, 340, 350i, 410
6. P 201, 273, 280, 302+35 2, 305+351+338, 308+313
7. RID/ADR 6.1, II
8. UN 3288
9. WE 232-140-5

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor cytrynowożółty
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 968
5. Temperatura wrzenia °C rozkład>1000
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,73 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 629 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nie rozpuszcza się w alkoholu etylowym i eterze etylowym
13. Ciężar nasypowy około 1800 kg/m3
14. pH 8,5-10 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,004 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
4. pH 8,5 – 10,0
5. Wapń (Ca) max. 0,007 %
6. Ołów (Pb) max. 0,005 %
7. Miedź (Cu) max. 0,001 %
8. Wygląd zewnętrzny cytrynowożółte kryształy
9. Chlorki (Cl) max. 0,003 %
10. Siarczany (SO4) max. 0,025 %
Shopping Cart