Potasu chromian 5%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2CrO4
M( g/mol): 194,19
CAS: 7789-00-6
WE: 232-140-5
       
Wyczyść

Potassium chromate solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K2CrO4
2. M( g/mol) 194,19
3. CAS 7789-00-6
4. H 315, 317, 319, 335, 340, 350i, 410
5. P 201, 273, 280, 302+35 2, 305+351+338, 308+313
6. RID/ADR 6.1, II
7. UN 3288
8. WE 232-140-5

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nie rozpuszcza się w alkoholu etylowym i eterze etylowym
12. pH 8,5-10 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 5 % ± 0,1 %
2. pH 8,5 – 10,0
3. Gęstość (g/cm3, 18°C) ok. 1,0394
Shopping Cart