Paski do Oznaczeń Jakościowych

1,00 

Wyczyść

Paski do oznaczeń jakościowych pozwalają na wykrywanie obecności niskich stężeń jonów i związków chemicznych. Jeżeli stężenie badanej substancji znajduje się powyżej podanego progu czułości, to następuje zmiana barwy paska. Jeżeli potrzebne jest nie tylko wykrycie, ale i określenie przybliżonego stężenia badanej substancji, to polecamy paski i papierki do oznaczeń półilościowych.

Informacje handlowe

Do oznaczania  Nazwa  Ilość sztuk i wymiary
Jony aluminium Al3+    ALUMINIUM 100 sztuk; 20 x 70 mm
Amoniak, jony amonowe (NH3, NH4+ AMONIAK 200 sztuk; 20 x 70 mm
Jony antymonu (Sb3+) ANTYMON 200 sztuk; 20 x 70 mm
Arsen, arsenowodór (As, AsH3) ARSEN 200 sztuk; 20 x 70 mm
Azotany i azotyny (NO3, NO2) NITRATESMO 1 rolka o długości 5m 
Azotyny (NO2), kwas azotawy (HNO2), chlor (Cl2) SKROBIOWE PASKI Z JODKIEM POTASU 

MN 816 N (normalna czułość)

MN 260 HE (wysoka czułość)

MN616 T (do analiz kroplowych)

MN 816 N – 1 rolka o długości 5m opak. uzupełniające; 3 rolki książeczka 100 sztuk; 10 x 75 mm

MN 260 HE – 200 sztuk; 20 x 70 mm

MN 616 T – 200 sztuk; 20 x 70 mm

Barwniki kadziowe  PASKI Z INDANTRENEM 200 szt.; 20 x 70 mm 
Wykrywanie białka INDIPRO 60 szt.; 10 x 95 mm + odczynniki
Jony bizmutu (Bi3+) BIZMUT 200 szt.; 20 x 70 mm
Kwas borowy, borany (H3BO3, BO33-) PASKI KURKUMOWE 200 szt.; 20 x 70 mm
Chlor, wolne halogenki CHLORTESMO 200 szt.; 20 x 70 mm
Chrom, chromiany (Cr(VI), CrO42-) CHROM 200 szt.; 20 x 70 mm
Cyjanki, cyjanowodór (CN, HCN) CYANTESMO 1 rolka o długości 5m
Cyrkon, jony cyrkonu (Zr4+) CYRKON 100 szt.; 20 x 70 mm
Fluorki, fluorowodór (F, H2F2) FLUORKI 200 szt.; 20 x 70 mm
Halogenki, zwłaszcza wolny chlor  CHLORTESMO 200 szt.; 20 x 70 mm
Jony kobaltu (Co2+) KOBALT 100 szt.; 20 x 70 mm
Miedź, jony miedzi (Cu, Cu+, Cu2+)          CUPROTESMO 40 szt.; 40 x 25 mm
Jony miedzi (Cu2+ MIEDŹ 200 szt.; 20 x 70 mm
Mleko, fosfataza zasadowa  PHOSPHATESMO MI  50 szt.; 10 x 95 mm
Jony niklu (Ni2+ NIKIEL 200 szt.; 20 x 70 mm
Olej w wodzie i glebie PASKI DO WYKRYWANIA OLEJU  100 szt.; 20 x 70 mm
Ołów, jony ołowiu (Pb, Pb2+) PLUMBTESMO  40 szt.; 40 x 25 mm
Peroksydaza (ślady krwi) PEROXTESMO KM 25 szt.; 15 x 30 mm 
Peroksydaza w produktach żywnościowych  PEROXTESMO KO 100 szt.; 15 x 15 mm
Jony potasu (K+ POTAS  200 szt.; 20 x 70 mm
Siarkowodór (H2S), siarczki (S2- PASKI IMPREGNOWANE OCTANEM OŁOWIU  1 rolka o długości 5m opak. uzupełniające; 3 rolki 100 szt.; 10 x 75 mm 
Sperma, fosfataza kwaśna  PHOSPHATESMO KM 25 szt.; 15 x 30 mm 
Srebro, jony srebra (Ag+ SREBRO  200 szt.; 20 x 70 mm
Dwutlenek siarki (SO2), siarczyny  SIARCZYNY 100 szt.; 20 x 70 mm
Woda w benzynie i oleju opałowym AQUATEC 100 szt.; 10 x 200 mm
Woda w maśle  WATOR  50 szt.; 78 x 40 mm
Woda w rozpuszczalnikach organ.  WATESMO 1 rolka o długości 5 m 
Zapalenie wymion  ZAPALENIE WYMION  20 szt.; 90 x 140 mm
Związki redukujące, SO2, siarczyny  SKROBIOWE PASKI Z JODANEM POTASU 1 rolka o długości 5 m 
Jony żelaza (Fe2+) PASKI DIPIRYDYLOWE 200 szt.; 20 x 70 mm
Jony żelaza (Fe2+, Fe3+) ŻELAZO 100 szt.; 20 x 70 mm

 

Shopping Cart