Parafina do histopatologii T.T. 56-58\degC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: 8002-74-2
WE: 232-315-6
 
Wyczyść

Paraffin wax for Histopathology, mp 56-58 °C

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250 g
2. 500 g
3. 750 g
4. 1 kg
5. 2 kg
6. 5 kg
7. 10 kg
8. 12,5 kg
9. 15 kg
10. 17 kg
11. 20 kg
12. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Synonimy mieszanina węglowodorów parafinowych, przeciwutleniacz
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS 8002-74-2
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 232-315-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach prawie bezwonny
4. Temperatura topnienia °C 56 – 58
5. Temperatura wrzenia °C > 350
6. Temperatura samozapłonu °C > 300
7. Temperatura zapłonu °C > 100
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 0,35% obj. / 3,5% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C ok. 3,2 mm2/s
10. Cisnienie pary 0,1 hPa w 20°C
11. Gęstość g/cm3 około 0,764 g/cm3 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalna
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
14. Ciężar nasypowy ok. 400-500 kg/m3
15. pH nie ma zastosowania

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Temperatura topnienia 56 – 58°C
Shopping Cart