Pakiet osuszający (żel krzemionkowy)

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: SiO2 · nH2O
M( g/mol): 60,09
CAS: 7631-86-9
WE: 231-545-4
 
Wyczyść

Silica Gel

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny SiO2 · nH2O
2. Synonimy amorficzny ditlenek krzemu
3. M( g/mol) 60,09
4. CAS 7631-86-9
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 231-545-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny, przezroczysty lub matowy, dopuszczalny odcień brunatny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 400-550 kg/m3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wilgoć max. 2,0 %
2. Gęstość nasypowa 500 – 600 g/l
3. Zdolność adsorpcyjna wody (24h przy 80 % wilgotności względnej) min. 5,0 %
4. Granulacja 2 – 7 mm
Shopping Cart