Oranż metylowy

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C14H15N3SO3Na
M( g/mol): 327,34
CAS: 547-58-0
WE: 208-925-3
   
Wyczyść

Methyl Orange

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 10 g
3. 25 g
4. 50 g
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C14H15N3SO3Na
2. Synonimy sól sodowa kwasu 4-dimetyloaminoazobenzeno 4′-sulfonowego (C.I. 13025)
3. M( g/mol) 327,34
4. CAS 547-58-0
5. H 301
6. P 309, 310
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2811
9. WE 208-925-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor pomarańczowy
3. Zapach słaby charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C >300
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 5 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol 1g/l (20°C)
13. Ciężar nasypowy około 200-400 kg/m3
14. pH około 6,5 (5 g/l H 2 O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Straty po suszeniu max. 3 %
2. Wygląd zewnętrzny pomarańczowy, drobnokrystaliczny proszek
3. Rozpuszczalność w wodzie wg przepisu
4. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
5. Czułość na zmianę pH wg przepisu
6. Molowy wpółczynnik absorpcji: E( pH 3,0; 480 – 520 nm) min. 36000
7. Molowy wpółczynnik absorpcji: E( pH 4,4; 440 – 480 nm) min. 24000
Shopping Cart