Oranż metylowy r-r 0,1 % alkoholowy

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C14H15N3SO3Na/C2H(5)OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
   
Wyczyść

Methyl Orange etanol solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C14H15N3SO3Na/C2H(5)OH
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. H 225
5. P 210
6. RID/ADR 3, III
7. UN 1993

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor pomarańczowy
3. Zapach alkoholowy
4. Temperatura topnienia °C ok. -117
5. Temperatura wrzenia °C ok. 78
6. Temperatura samozapłonu °C ok. 425
7. Temperatura zapłonu °C ok. 12
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Lepkość w temperaturze 20°C brak danych
10. Cisnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 brak danych
12. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny pomarańczowa ciecz
2. Oranż metylowy ok. 1,0 g/l
Shopping Cart