Oranż metylowy r-r 0,04 % wodny

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C14H15N3SO3Na
M( g/mol): 327,34
CAS: 547-58-0
WE: 208-925-3
 
Wyczyść

Methyl Orange solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C14H15N3SO3Na
2. M( g/mol) 327,34
3. CAS 547-58-0
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 208-925-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor pomarańczowy
3. Zapach brak
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny pomarańczowa ciecz
2. Zmiana barwy: czerwona 3,2
3. Zmiana barwy: żółta 4,4
Shopping Cart