Oranż ksylenolowy

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C31H28N2Na4O13S
M( g/mol): 760,58
CAS: 3618-43-7
WE: 222-805-8
 
Wyczyść

Xylenol Orange tetrasodium salt

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 10 g
3. 25 g
4. 50 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C31H28N2Na4O13S
2. Synonimy kwasu o-krezolosulfoftaleino-3,3”-bis metyloiminooctowego sól czterosodowa
3. M( g/mol) 760,58
4. CAS 3618-43-7
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 222-805-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor ciemno fioletowy
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie ok. 510 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy ok. 250 kg/m3
14. pH ok. 8,1 (10 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 35,0 %
2. Wygląd zewnętrzny czerwonobrązowy lub czarnobrązowy krystaliczny proszek
3. Pozostałość po prażeniu max. 38,0 %
4. Wilgoć max. 10,0 %
5. Czułość na jony toru (IV) min. 0,000001 g/ml
6. Czerwień krezolowa max. 3,0 %
7. Oranż semiksylenolowy max. 15,0 %
8. Przydatność jako wspaźnik kompleksometryczny wg przepisu
Shopping Cart