Ołowiu (II) tlenek cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: PbO
M( g/mol): 223,19
CAS: 1317-36-8
WE: 215-267-0
       
Wyczyść

Lead (II) oxide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny PbO
2. Synonimy ołowiawy tlenek
3. M( g/mol) 223,19
4. CAS 1317-36-8
5. H 302, 332, 360Df, 373, 410
6. P 201, 273, 308+313
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2291
9. WE 215-267-0

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor żółty
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 890
5. Temperatura wrzenia °C 1470
6. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary brak danych
8. Gęstość g/cm3 9,6 (20°C)
9. Rozpuszczalność w wodzie 0,017 g/l (20°C)
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
11. Ciężar nasypowy około 3500 – 3700 kg/m3
12. pH ok. 8 – 9 (100 g/l H2O, zawiesina, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0025 %
3. Ołów (Pb) max. 0,01 %
4. Miedź (Cu) max. 0,001 %
5. Wygląd zewnętrzny czerwony lub żółty proszek
6. Srebro (Ag) max. 0,002 %
7. Bizmut (Bi) max. 0,025 %
Shopping Cart