Ołowiu (II) octan r-r 25 %

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H6O4Pb * 2Pb(OH)2
M( g/mol): 566,48
CAS: 1335-32-6
WE: 215-630-3
     
Wyczyść

Lead subacetate solutions

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l
5. 2,5 l
6. 3 l
7. 5 l
8. 10 l
9. 20 l
10. 30 l
11. 60 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H6O4Pb * 2Pb(OH)2
2. Synonimy octan wodorotlenek ołowiu (II)
3. M( g/mol) 566,48
4. CAS 1335-32-6
5. H 351, 360Df, 373, 410
6. P 273, 281, 308+313, 314
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2810
9. WE 215-630-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,23 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie b.o.
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. pH 7,2 (r-r 5%, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, prawie klarowna ciecz
2. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,23
3. Zawartość (Pb) 17,0 – 19,5 %
4. Zawartość (PbO) 225 ÷ 258 g/l
Shopping Cart