Odczynnik Extona

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wyczyść

Exton’s Reagent Odczynnik jest przeznaczony do ilościowego oznaczania białka w moczu i płynie mózgowo – rdzeniowym. Pod wpływem kwasu sulfosalicylowego i siarczanu sodowego zawarte w badanym płynie białko ulega denaturacji i powoduje zmętnienie płynu. Intensywność zmętnienia jest proporcjonalna do stężenia białka.

Informacje handlowe

L.p. Wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 500 ml
3. 1000 ml
Shopping Cart