Odczynnik Bacha

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
 
Wyczyść

Bach Reagent

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H nie dotyczy
4. P nie dotyczy
5. RID/ADR nie dotyczy
6. UN nie dotyczy

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zastosowanie Obecność nadtlenków wskazuje fioletowe zabarwienie roztworu.
Shopping Cart