Niklu (II) siarczan 7 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NiSO4 * 7H2O
M( g/mol): 280,87
CAS: 10101-98-0
WE: 232-104-9
       
Wyczyść

Nickel (II) sulfate heptahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NiSO4 * 7H2O
2. Synonimy siarczan niklu, siarczan niklu (II), siarczan (VI) niklu (II), siarczan niklawy
3. M( g/mol) 280,87
4. CAS 10101-98-0
5. H 302, 315, 317, 334, 3 41, 350i, 360D, 372, 410
6. P 201, 273, 280, 302+ 352, 308+313, 342+311
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077
9. WE 232-104-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor zielony
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,948 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 756 g/l (15,5°C), 4758 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1000 kg/m3
14. pH 4,0-6,0 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 20,8 – 22,4 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
4. pH min. 3,5
5. Sód (Na) max. 0,1 %
6. Wapń (Ca) max. 0,05 %
7. Ołów (Pb) max. 0,005%
8. Cynk (Zn) max. 0,01 %
9. Miedź (Cu) max. 0,01 %
10. Wygląd zewnętrzny zielone kryształy
11. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
12. Kobalt (Co) max. 0,2F %
Shopping Cart