Niklu (II) chlorek 6 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NiCl2 * 6H2O
M( g/mol): 237,7
CAS: 7791-20-0
WE: 231-743-0
       
Wyczyść

Nickel (II) chloride hexahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 5 kg
9. 10 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NiCl2 * 6H2O
2. M( g/mol) 237,7
3. CAS 7791-20-0
4. H 301, 315, 317, 331, 334, 341, 350i, 360D, 372, 410
5. P 273, 281, 302+352, 304+340
6. RID/ADR 6.1, III
7. UN 3288
8. WE 231-743-0

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor zielony
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 140 (wydzielanie wody krystalizacyjnej), 1001 (substancja bezwodna)
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1,3 hPa (671°C jako substancja bezwodna)
10. Gęstość g/cm3 1,92
11. Rozpuszczalność w wodzie 2540 g/l (20°C), 5990 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. Ciężar nasypowy około 640 kg/m3
14. pH ok. 4,9 (100g/l H2O, 25°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 97,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
3. Ołów (Pb) max. 0,005 %
4. Cynk (Zn) max. 0,002 %
5. Miedź (Cu) max. 0,002 %
6. Wygląd zewnętrzny zielony, krystaliczny proszek
7. Kobalt (Co) max. 0,02 %
Shopping Cart