Niklu (II) azotan 6 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Ni(NO3)2 · 6H2O
M( g/mol): 290,81
CAS: 13478-00-7
WE: 236-068-5
           
Wyczyść

Nickel (II) nitrate hexahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Ni(NO3)2 · 6H2O
2. Synonimy niklawy azotan sześciowodny
3. M( g/mol) 290,81
4. CAS 13478-00-7
5. H 272, 302, 315, 317, 318, 332, 334, 341, 350, 360D, 410
6. P 201, 221, 281, 302+352, 304+341, 305+351+338, 308+313
7. RID/ADR 5.1, III
8. UN 2725
9. WE 236-068-5

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor zielony
3. Zapach kwasu azotowego
4. Temperatura topnienia °C 56-57
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,05 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie około 2380 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 800 kg/m3
14. pH około 5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. pH 3,5 – 5 (5%, 20°C)
5. Cynk (Zn) max. 0,01 %
6. Wygląd zewnętrzny szmaragdowozielony kryształ
7. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
8. Metale ciężkie (j.Cu) max. 0,002 %
9. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
10. Kobalt (Co) max. 0,1 %
11. Metale alkaiczne i ziem alkalicznych max. 0,2 %
Shopping Cart