n-Oktan cz. d. a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3(CH2)6CH3
M( g/mol): 114,23
CAS: 111-65-9
WE: 203-892-1
         
Wyczyść

Octane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 ml
2. 50 ml
3. 100 ml
4. 250 ml
5. 500 ml
6. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3(CH2)6CH3
2. M( g/mol) 114,23
3. CAS 111-65-9
4. H 38-50/53-65-67
5. P 9-16-29-33-60-61-62
6. RID/ADR 3, II
7. UN 1262
8. WE 203-892-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -57
5. Temperatura wrzenia °C 125-126
6. Temperatura samozapłonu °C 210
7. Temperatura zapłonu °C 13
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 0,8% obj. / 6,5% obj.
9. Cisnienie pary 14 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 0,70 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 0,0007 g/l
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,00001 %
3. Potas (K) max. 0,00005 %
4. Sód (Na) max. 0,00005 %
5. Wapń (Ca) max. 0,00005 %
6. Ołów (Pb) max. 0,00001 %
7. Kadm (Cd) max. 0,000005 %
8. Cynk (Zn) max. 0,00001 %
9. Magnez (Mg) max. 0,00001 %
10. Miedź (Cu) max. 0,000002 %
11. Stront (Sr) max. 0,00001 %
12. Mangan (Mn) max. 0,000002 %
13. Woda max. 0,000002 %
14. Glin (Al) max. 0,00005 %
15. Nikiel (Ni) max. 0,000002 %
16. Kobalt (Co) max. 0,000002 %
17. Pozostałość po odparowaniu max. 0,002 %
18. Bar (Ba) max. 0,00001 %
19. Bizmut (Bi) max. 0,00001 %
20. Lit (Li) max. 0,00001 %
21. Molibden (Mo) max. 0,00001 %
Shopping Cart