Mureksyd

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C8H8N6O6
M( g/mol): 284,19
CAS: 3051-09-0
WE: 221-266-6

 

Wyczyść

Murexide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 1 g
3. 10 g
4. 25 g
5. 50 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C8H8N6O6
2. Synonimy kwasu 5,5’nitrylodibarbiturowego sól monoamonowa
3. M( g/mol) 284,19
4. CAS 3051-09-0
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 221-266-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czerwono – brązowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych (rozkład >250°C)
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie około 1 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 330 kg/m3
14. pH około 5 (1 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 65,0 %
2. Wygląd zewnętrzny czerwonobrązowy, drobnokrystaliczny proszek
3. Rozpuszczalność w wodzie wg przepisu
4. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
5. Molowy współczynnik absorpcji kompleksu z Ca E (pH 11- 12; 500 – 506 nm) min. 10500
6. Przydatność do oznaczania jonów (Ca) wg przepisu
Shopping Cart