Miedzi (II) siarczan 5 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CuSO4 *5H2O
M( g/mol): 249,68
CAS: 7758-99-8
WE: 231-847-6
     
Wyczyść

Copper (II) sulfate pentahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 1 kg
6. 5 kg
7. 10 kg
8. 15 kg
9. 25 kg
10. 30 kg
11. 750 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CuSO4 *5H2O
2. Synonimy siarczan miedziowy, siarczan (VI) miedzi (II) 5hydrat
3. M( g/mol) 249,68
4. CAS 7758-99-8
5. H 273, 315, 319, 410
6. P 273, 302+352, 305+351+338
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077
9. WE 231-847-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor niebieski
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 110
5. Temperatura wrzenia °C 150
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,29 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 317 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych dobrze rozpuszcza się w glicerynie, słabo w metanolu, nierozp. w etanolu
13. Ciężar nasypowy około 900 – 1200 kg/m3
14. pH 3,5 – 4,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 98,5 – 101,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,02 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
5. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,15 %
6. Azot ogólny (N) max. 0,005 %
Shopping Cart