Metyloaminy chlorowodorek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3NH2HCl
M( g/mol): 67,52
CAS: 593-51-1
WE: 209-795-0
   
Wyczyść

Methylamine hydrochloride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3NH2HCl
2. M( g/mol) 67,52
3. CAS 593-51-1
4. H 302, 315, 319, 335
5. P 280, 302+352, 305+351+338
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 209-795-0

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach amoniaku
4. Temperatura topnienia °C 228 – 233
5. Temperatura wrzenia °C 225 – 230 (15 mmHg)
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) -3,82
14. Ciężar nasypowy 1100 kg/m3
15. pH 5,0 – 7,0 (20°C, 10 g/l)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Zakres temperatury topnienia 229 – 233 °C
Shopping Cart