Manganu (II) węglan bezwodny cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: MnCO3
M( g/mol): 114,95
CAS: 598-62-9
WE: 209-942-9
 
Wyczyść

Manganese (II) carbonate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg
7. 750 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny MnCO3
2. M( g/mol) 114,95
3. CAS 598-62-9
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 209-942-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor różowy do białego
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C >200 (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 3,7 (25°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nierozpuszczalny w alkoholu
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
4. Cynk (Zn) max. 0,02 %
5. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
6. Substancje nierozpuszczalne w HNO3 max. 0,005 %
7. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
Shopping Cart