Manganu (II) siarczan bezwodny cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: MnSO4
M( g/mol): 151,00
CAS: 7785-87-7
WE: 232-089-9
   
Wyczyść

Manganese (II) sulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg
7. 750 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny MnSO4
2. Synonimy siarczan manganowy
3. M( g/mol) 151,00
4. CAS 7785-87-7
5. H 273, 411
6. P 273, 314
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077
9. WE 232-089-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor różowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 700
5. Temperatura wrzenia °C 850 z rozkładem
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 3,25 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 762 g/l(20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohole; nie rozpuszcza się w eterze
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH 3,0 – 3,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Cynk (Zn) max. 0,005 %
5. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
6. Substancje redukujace KMnO4 max. 0,005 %
7. Nikiel (Ni) max. 0,005 %
8. Sód, potas, wapń, magnez (Na+K+Ca+Mg) max. 0,1 %
Shopping Cart